Tevékenységeink

Szoftverfejlesztés

Egyedi és általános szoftverek

A Visoft Kft. munkatársai előző munkahelyükön már 1998 óta foglalkoztak Java-alapú alkalmazások fejlesztésével, üzemeltetésével, támogatásával. Ez idő alatt sikerült ütőképes, gyakorlott Java fejlesztő csapattá válniuk.

Komoly tapasztalattal rendelkeznek Java-alapú egyedi alkalmazások, portál rendszerek és web alkalmazások fejlesztése terén. A kormányzati, önkormányzati portáloktól az országos jelentőségű és méretű alkalmazásokig számos, J2EE technológiával megvalósított rendszert fejlesztettek és fejlesztünk.

Közel két évtizedes szakmai tapasztalatunk alapvetően az államigazgatás, illetve az állami szférához kapcsolódó hatóságok területén hasznosítottuk, ugyanakkor más területen működő ügyfeleink részére is fejlesztünk – illetve fejlesztettük – integrált ügyviteli rendszereket.

Az egyedi megbízások mellett foglalkozunk általános célú szoftverek készítésével is, amelyek kedvező árfekvésük miatt bármely ügyfél számára elérhetőek.

Brunett+ Humán Ügyviteli Rendszer

Bérszámfejtési jellemzők

A bérszámfejtési feladatkör teljes körű megoldása, minden előforduló jogviszonyban, többek között:

 • Bérszámfejtés minden lehetséges jogviszonyban
 • A jogviszony adatainak hónap közbeni változását is figyelembe vevő számfejtés
 • Visszamenőleges számfejtés általánosan: korábbi havi számfejtés módosítása, az adatok differenciáinak a tárgyhavi számfejtésbe történő automatikus beépítése. Előremenőleges számfejtés: felmentés számfejtése. Hó eleji kilépő számfejtése következő hóra.
 • Napi bontású munkarend kialakításának lehetősége (kapcsolat beléptető rendszerrel): napon belüli időszakokban a munkavégzés (termékek és tevékenységek) bevitele (importja), díjazás számítása, főkönyvi feladása
 • Havi bevallás elkészítése; negatív adatok visszarendezése, helyesbítés, önellenőrzés automatikus előkészítése
 • Banki utalások listán, elektronikus úton (GIRO formátum)
 • Főkönyvi feladás rugalmasan kezelhető számlarend alapján, feltételtől függő számlaszámra gyűjtés kezelése, gyűjtés költséghelyre, utókalkulációs kódra, munkahelyre gyűjtve, feladás főkönyvi szoftvereknek (Libra, Navision, SAP, stb…)
 • Bérfelosztás: költséghely / utk / üzemkódra bontás óraadatok arányában (kézi bevitellel, vagy adatimporttal), főkönyvi feladás a bontott adatokból
 • Bruttósítás: nettóból bruttó számítása
 • Adótörvény szerinti vagy göngyölített (null-szaldós) adóelőleg-számítás
 • Járulékkedvezmények (preferált munkavállalói csoportok) számítása
 • Általános analitikák (számfejtési és/vagy törzsadatokból), kartonok (havi bontású analitikák), szerkeszthető összesítők
 • A feladatkör összes egyéni listája
 • A listák közvetlenül küldhetők e-mail-ben (programban tárolt e-mail címek, standard levelek, stb..), a program elküldi az emailt. (Cég-, munkahelyi vagy egyéni szinten küldhetők.)
 • Csoportos adatbevitel: kiválasztott adatok névsorban történő beviteli lehetősége.
 • Csoportos számfejtés: csoportos adatbevitel után felügyeletet nem igénylő számfejtések sorozata, automatikus rögzítések.
 • Cégátalakulás: kijelölt egyének csoportos kiléptetése, másik kijelölt cégbe történő automatikus beléptetése, törzsadat kezelése.
 • Cégszintű (magánszemélyhez nem köthető) adatok beviteli lehetősége, kontírozással, havi bevallásba, főkönyvi feladásba történő átadással.

Munkaügyi jellemzők

 • A jogviszony kezdetének és végének teljes körű adminisztrációja
 • A jogviszony adatainak idősoros nyilvántartása
 • A szabadság megállapítás és nyilvántartás
 • Külső jogviszonyok adatai adó- és járulékszámítási beszámítás céljából
 • Előző jogviszonyok adatai összeszámítandó jogosultságok (felmentés, végkielégítés számításánál veszi figyelembe)
 • Korkedvezményre jogosító munkakörök nyilvántartása
 • Munkaidőkeretek (túlmunkaidő számítása)
 • Végzettségek, szakképzettségek nyilvántartása
 • Időszakos orvosi vizsgálatok adatai (felülvizsgálatra előrejelzés)
 • Munkaruha nyilvántartás (maradványérték számítása)
 • Munkaképesség csökkenés (listával dotáció igényléséhez)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak modulja

A köztisztviselői, közalkalmazotti, stb. jogviszony munkaügyi, bérszámfejtési, statiszikai speciális feladatainak megvalósítása:

 • Az adott jogviszonyban kulcsszám, besorolási osztály, fizetési fokozat, vezetői besorolás, vezetői szint, címek idősoros nyilvántartása, a vonatkozó törvényben meghatározott kifizetési jogcímek, fizetési szorzók, táblázatok kezelése, gyűjtések, statisztikák a fenti bontásokra.
 • az Munka Törvénykönyvétől eltérő szabályok: szabadság jogcímek, a jogviszony vége adatainak, felmentés, végkielégítés speciális számítása.
 • bírói, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi szolgálati jogviszony, fegyveres erők, rendvédelmi szervek eltérő szabályozásának kezelése (fejlesztés alatt)

Munkaidő-nyilvántartás

Munkavégzés és távollétek nyilvántartását kezelő alkalmazás a számfejtett cégnél, túlórák, csúsztatások kezelése, speciális adatok (nem rendszeres kifizetési jogcímek, levonások, stb) felvitele, hó végén feladás a bérszámfejtésnek (email-ben küldött adatok, melyeket a BruNett+ importál).

Táppénz-számfejtés

 • Ellátások számfejtése
 • Havi, negyedéves OEP statisztikák, file-ban is
 • TB kifizetőhelyek elszámolása
 • Egyéni tb listák: táppénz utalvány, OEP adatmegállapító lap, táppénz-fizetési jegyzék

Adatszolgáltatások

 • NAV havi járulékbevallás, éves elszámolás (M29)
 • Adatszolgáltatás önkéntes pénztárak felé
 • Adatszolgáltatás a biztosítottakról (1041 nyomtatvány feltöltése)
 • KSH statisztikák

Hardver, szoftver

 • Microsoft Windows XP/Vista/7 operációs rendszer; Intel Core 2 Duo processzor
 • Legalább 1 GB memória és 150 GB merevlemez háttértár
 • Tintasugaras vagy lézernyomtató

Pannon Szerviz Logisztikai Rendszer

A Pannon Szerviz Logisztikai Rendszer (PSZLR) egy olyan platform-független rendszer, amely segítséget nyújt a mobiltelefon-készülékek showroom – logisztikai központ – szerviz közötti szállításakor szükséges adatok rögzítéséhez, szállítólevelek készítéséhez. A PSZLR ezen kívül alkalmas a készülékek útjának nyomon-követésére is.

Cégünk az alkalmazás üzemeltetése során gondoskodik a folyamatos jogszabálykövetésről, valamint elhárítja rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült problémákat, illetve igény szerint számítástechnikai konzulting- és szakértői tevékenységgel áll a megbízó rendelkezésére.

Elektronikus aukciók

Árlejtés - Mit jelent?

Mit nevezünk elektronikus árlejtésnek?

Az elektronikus árlejtés a hazai közbeszerzési eljárásokban használható és bizonyos esetekben kötelező jelleggel használandó versenytárgyalási technika. Az eÁrlejtés szakasza beépül a papír-alapú vagy elektronikus közbeszerzési eljárás folyamatába, annak jellemzően az eredményhirdetés közvetlenül megelőző lépéseként. Az árlejtést a versenyszférában elektronikus fordított / beszerzési aukciónak (reverse auction) nevezik. A Visoft Kft. elektronikus Árlejtés rendszere mind a közbeszerzések, mind a versenyszféra területén használható. A meghívott ajánlattevők (Résztvevők) az árlejtés időszakában teszik meg egyre kedvezőbb ajánlataikat az üzlet elnyerése érdekében. Az árlejtésnek köszönhetően a kiélesedett koncentrált versenyhelyzetben az ajánlattevők többszöri ajánlattétel mellett jelentős engedményeket tesznek.

A Szolgáltatás szereplői:

Szervező. Az on-line árlejtés Szervezője az szervezet, aki az árlejtés kiírást elkészíti. A Szervező a kiírásban definiálja az árlejtés tárgyát, a hozzá kapcsolódó fizetési, szállítási és egyéb feltételeket. A Szervező kizárólagos joga, hogy Résztvevőket hívjon meg a licitálásra.

Résztvevő. Résztvevő az, aki az adott árlejtésre meghívást nyert, és ott a Szervező által definiált feltételeket elfogadva, az árlejtés tárgyát képző termékre, vagy szolgáltatásra licitál. Résztvevőként a Szervező megbízása alapján a Szolgáltató meghívása nyomán történik a regisztráció.

Szolgáltató. Szolgáltató - a Visoft Kft. - a Szervező megbízásából, a Szervező javára és nevében, a szervező helyett beüzemeli az árlejtés felületet, beregisztrálja és meghívja az árlejtés résztvevőit, oktatási anyagokkal látja el a résztvevőket és lebonyolítja az árlejtést, annak végeztével pedig átadja Szervezőnek a licitálás hivatalos jegyzőkönyveit.

Az árlejtés lebonyolítása

A Szervező célja az árlejtés feltételeiben ismertetett termék, vagy szolgáltatás beszerzése. Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő (Szervező) írja ki. A Résztvevőknek az árlejtés időtartama alatt lehetősége van ajánlattételre (licitálásra). A megtett licitértékek kötelező érvényűek a Résztvevők számára, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód. A licitálás időtartama a Szervező vagy a Szolgáltató által előzetesen meghirdetett időintervallum, bele értve a meghosszabbításokat is. A Szervező vagy megbízása alapján a Szolgáltató az árlejtést bizonyos körülmények fennállása esetén saját belátása szerint felfüggesztheti.

Szervezőnek nyújtott szolgáltatásaink:

 • Csatlakozás és hozzáférés a Visoft Kft. árlejtés rendszeréhez
 • Oktatási anyagok, Felhasználói Kézikönyv biztosítása szervező részére
 • Szállítói törzsadattár létrehozásának, karbantartásának lehetősége
 • Igény esetén hozzáférés biztosítása a rendszer egyes adminisztrációs funkcióihoz
 • On-line árlejtés menet közbeni monitorozásának lehetősége
 • Üzenetküldés a rendszer felületén a Résztvevők számára
 • Az árverés teljes jegyzőkönyvének automatikus generálása

Résztvevőnek nyújtott szolgáltatásaink

 • Egyedi Felhasználói azonosító és jelszó
 • Csatlakozás és hozzáférés a Visoft Kft. árlejtés rendszeréhez
 • Oktatási anyagok, Felhasználói Kézikönyv biztosítása Résztvevő részére
 • Résztvevő részére e-mail formátumú információs szolgáltatás
 • On-line árlejtésen részvétel biztosítása

Bizalmas információk, adatkezelés

Az eÁrlejtés rendszer licitálás közben nem fedi fel a Résztvevő nevét. A Résztvevő csak saját licitjeit és helyezését a sorban, valamint a pillanatnyilag legkedvezőbb licit értékeit látja, illetve rangsorban elfoglalt helyezéséről kap információt. A Résztvevők nevei, licitálásuk nagysága, a licitek semmilyen okból nem jutnak másik Résztvevő tudomására.A Visoft Kft. az eÁrlejtés során keletkezett összes adatot minimum 5 évig megőrzi.

ViNetBid rendszer ismertetése

A ViNetBid rendszer teljes értékű aukciós rendszer, amellyel bármely beszerzési és értékesítési aukció könnyen lebonyolítható. Lehetővé teszi termékek, szolgáltatások, egyéb értékkel bíró javak elektronikus aukcióztatását, tendereztetését az Interneten keresztül. Az aukció folyamán az ajánlattevő beszállítók, vevők (a továbbiakban: Licitálók) versengenek egymással, különféle szempontok szerint (ár, határidők, minőség, egyéb kondíciók, stb.).

A közbeszerzések terén az elektronikus aukció elektronikus árlejtés elnevezéssel vált ismertté. Az árlejtés lefutási idejét és szabályait a kiíró határozza meg előre, biztosítva ezzel az eljárás, illetve a verseny tisztaságát. A ViNetBid rendszer olyan aukciós rendszer, mely a közbeszerzési törvény (kbt) és a kapcsolódó kormányrendeletek és egyéb jogforrások szellemének és betűjének maradéktalan szem előtt tartásával jött létre. Rugalmas paraméterezése ugyanakkor lehetővé teszi a kbt hatálya alá nem tartozó piaci szektor számára is a rendszer használatát.

A Visoft Kft a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kiírt központosított közbeszerzési tender nyerteseként elnyerte azt a jogot, hogy a KEF-hez tartozó, illetve ahhoz önként csatlakozott intézmények részére elektronikus árlejtés szolgáltatást nyújthasson. A ViNetBid rendszer a KEF által megvizsgált aukciós rendszer, mellyel a Visoft Kft a KEF-fel kötött keretszerződés feltételei alapján 2012. április 17-től 2016. április 17-ig jogosult és köteles elektronikus árlejtést végezni a fenti intézmények részére. A KEF-hez tartozó, illetve ahhoz önként csatlakozott intézmények részére külön tájékoztató olvasható a honlapunkon.

Általános beállítások és törzsadatok (adminisztráció)

Jogosultságok kezelése, beállítási lehetőségek

A rendszerhez csak az előre rögzített felhasználók (ajánlatkérők/ajánlatadók) férhetnek hozzá. A felhasználók rögzítése (ajánlatadó törzs, ajánlatkérő) és a jogosultsági szintek meghatározása az adminisztrátorok feladata. A rendszer osztja ki a felhasználóneveket és a kezdeti jelszavakat, melyeket a felhasználók az első belépés után kötelezően megváltoztatnak.

Adminisztrátorok

Az adminisztrációs jogosultságokkal felruházott felhasználók lehetőséget kapnak a rendszer paramétereinek beállítására, változtatására Webes felületen keresztül:

 • Ajánlatadói törzsadatok karbantartás
 • Felhasználók karbantartása
 • Különböző pénznemek, s azok közötti átváltás adminisztrálása
 • Rendszerparaméterek beállítása, karbantartása
Aukcióztatók (kiírók)

Az aukcióztatók végzik az ajánlatadók regisztrálását, illetve részt vesznek az árlejtések kiírásában, szerkesztésében, indításában, elbírálásában, valamint a nyertes kihirdetésében, azaz felelnek az egyes eljárások lebonyolításáért, azok felügyeletéért.

Az aukcióztatói jogosultságokkal felruházott felhasználók lehetőséget kapnak az egyes eljárások feltételrendszerének, paramétereinek beállítására, változtatására a webes felületen keresztül. Az aukcióztatók jogai:

 • Ajánlatadói törzs karbantartása
 • Aukció kiírása, szerkesztése
 • Ajánlatadók kezdőajánlatának elbírálása
 • Aukció megfigyelés
 • Aukció leállítása
 • Jegyzőkönyvek véglegesítése
Ajánlatadók (Licitálók)

Az ajánlatadói oldalon a licitáló joggal rendelkező felhasználók a következő elemi jogokat kapják:

 • Regisztráció a tenderre
 • Kezdőajánlat adás
 • Licitálás
 • Aukció jegyzőkönyvének megtekintése annak véglegesítése után
Szervezetek, csoportok

A kiírói és adminisztrátori jogú felhasználókat a szervezeti felépítésnek megfelelően szervezetekhez, csoportokhoz lehet rendelni. Az összerendelés hatására a szervezetek és csoportok felhasználói az aukciókat jogosultságuknak és a z aukció állapotának megfelelően láthatják.

Az árlejtés előkészítése

Az árlejtés szerkesztése

Az ajánlatkérőnek először is közzé kell tennie az árlejtésre bocsátott termékek, szolgáltatások listáját valamint az árlejtésen való részvétel feltételeit. Minden árlejtésről kitölt az ajánlatkérő egy elektronikus űrlapot, melyen a jellemző adatok a következők:

 • Általános adatok:
  • Árlejtés neve
  • Árlejtés eljárásrendje:
   • Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY
   • Összességében legelőnyösebb ajánlat (Bírálati részszempontok)
    • A bírálati szempontokra kapható pontszám (minimum és maximum érték)
  • Láthatósági paraméterek (Rangsor, Legjobb érték, összes licit – paraméterenként, …)
  • Általános licitálási szabály, azaz, hogy milyen licitet tekint a rendszer érvényesnek:
   • legjobbnál jobbat
   • sajátnál jobbat
   • sajátnál jobbat úgy, hogy nem alakulhat ki holtverseny
  • Ajánlatadók regisztrációjának (ha van ilyen) kezdete/vége
  • Az írásos kezdőajánlat (ha van ilyen) rögzítésének kezdete/vége
   • Licitáló rögzíti
   • Kiíró rögzíti
  • Árlejtés kezdete/vége
  • Licitforduló (szakasz) kezelésének módja
   • hosszabbítások száma (0-tól végtelenig)
   • hosszabbítást kiváltó „last minute intervallum”
   • hosszabbítás időtartama
 • Csatolandó dokumentumok
  • Ajánlatkérő közzétett dokumentumai
  • Ajánlatadó csatolhat-e dokumentumot
 • Tételek
  • Tétel neve
  • Leírása
  • A bírálati szempontokra kapható pontszám (minimum – maximum érték)
  • Paraméter (részbírálati szempont)
   • Paraméter neve
   • A pontozási módszer
   • Mennyiség – Mennyiség egysége
   • Érték (ár) – pénznem
   • Maximum és minimum licitlépcsők
   • Sávok
   • Irány
   • Százalékos licitálás engedélyezett/nem engedélyezett
   • Licitálható-e („NEM” bejelölése esetén a paraméter részt vesz az értékelésben, de az aukció során licitáló már nem módosíthatja)
 • Ajánlattevők (korlátlan számban vehetők fel)
 • Megfigyelői jogú felhasználók (korlátlan számban vehetők fel)

Az árlejtés készítése alatt annak állapota „készítés alatt” lesz. Amíg a kiíró nem élesíti az árlejtést, addig az csak a kiíró számára látható, az ajánlatadók azt nem látják. Így egy aukció, akár több napon keresztül is szerkeszthető marad anélkül, hogy ezek a változtatások az ajánlatadóknál megjelennének. Ebben a fázisában még minden árlejtés törölhető is a rendszerből.

Eljárásrendek
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A ViNetBid támogatja, illetve szabályrendszerével vezérli a kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére kiírt árlejtést. Ebben az esetben a licitálás folyamán az ajánlattevők csak az árra tehetnek ajánlatot.

Összességében legelőnyösebb ajánlat

Amennyiben az eljárás nem csak az ellenszolgáltatás mértékére irányul, hanem egyéb bírálati szempontokat is figyelembe kell venni, úgy a rendszer támogatja ezen bírálati részszempontok versenyeztetését.

A kiírás során a feltételrendszerrel kapcsolatban semmilyen korlát sincs, azaz mind a tételek, mind a tételekre vonatkozó bírálati szempontok száma korlátlan számú lehet.

Egy-egy bírálati részszemponthoz (paraméterekhez) szabadon definiálható a mennyiség (egység) / érték (deviza), a pontozási módszer, az irány, a súlyszám, valamint a licitlépcső.

Láthatósági paraméterek

Az árlejtés szerkesztésekor a kiírónak lehetősége van meghatározni az egyes beérkezett ajánlatok értékeinek, illetve értékelésének láthatóságát. A rendszer nem támogatja olyan információk közzétételét, mely az árlejtés során más ajánlattevők azonosítását, vagy az ajánlattevők személyének és ajánlatának logikai összekapcsolását tennék lehetővé. Amennyiben valamely információ láthatóságát letiltjuk, úgy az a letiltott résztvevő fajta (kiíró és/vagy ajánlatadó) számára nem kerül kijelzésre.

A rendszer által szabályozható láthatósági paraméterek:

 • összes licit
 • rangsor
 • ajánlatadók neve
Határidők beállítása, figyelése

Az eljárás kiírásának egyik legfontosabb, s a törvény által legjobban szabályozott része, a határidők meghatározása, illetve annak betartása, betartatása.

Éppen ezért az aukció szerkesztés első képernyőjén, ezen adatoknak a megadása történik. A folyamat szempontjából 9 idő paraméter határozható meg, melyek a következők:

 1. ajánlatadók regisztrációjának kezdete (opcionális)
 2. ajánlatadók regisztrációjának vége (opcionális)
 3. kezdőajánlatok felvitelének kezdete (opcionális)
 4. kezdőajánlatok felvitelének vége (opcionális)
 5. árlejtés kezdete (kötelező)
 6. árlejtés vége (kötelező)
 7. hosszabbítások maximális száma (opcionális, lehet „végtelen” értékű is)
 8. hosszabbítást kiváltó „last minute intervallum” percben (opcionális)
 9. hosszabbítás ideje

Az egyes lépések időben folyamatosan, és a rendszer által kikényszerítve követik egymást.

Licit paraméterek beállítása, konfigurálhatósága

A ViNetBid rendszer tetszőlegesen kialakítható, és korlátok nélküli paraméter struktúrával támogatja az értékelés finomhangolását

A Tétel szinten (áruk, szolgáltatások) megjelenő minimum-maximum pontszámok mellett, a részbírálati szempontonként meghatározható súlyszámok segítik kialakítani a végső értékelést.

Ezen túlmenően az egyes paraméterekhez (bírálati szempontokhoz), külön-külön kell hozzárendelni:

 • a paraméter egységét vagy értékét
 • egység esetén annak mértékegységét
 • a minimum – maximum licitlépcsőt
 • valamint a paraméter irányát (növekvő, csökkenő)
Értékelési paraméterek és módszerek (beállítás, konfigurálhatóság)

Az aukció kiírója az eljárás szerkesztése során a jelenlegi ajánlások alapján előre definiált - a 4 matematikai alapművelet alkalmazó - képletekből választhat, melyek a következők:

 • Lineáris arányosítás, ahol a legelőnyösebb ajánlat kapja a lehetséges maximális pontszámot (felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti és a kettő között lineáris a pontkiosztás.
 • Legjobbhoz viszonyított, ahol a legelőnyösebb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adhatja, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
 • Sávos pontozás esetén az ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított sávos táblázat alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot.
 • Fix értékes esetén a különböző, nem számszerűen meghatározható, de előre meghatározott minőségekhez, tulajdonságokhoz, értékekhez előre meghatározott pontszámot lehet hozzárendelni.
 • IGEN/NEM típusú pontozás. Egy igennel vagy nemmel megválaszolható kérdésre adott válasz szerint pontoz. A kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy az IGEN válasz kaphassa a maximum pontot, a NEM válasz pedig a minimumot.
 • Előre meghatározott pontok segítéségével az ajánlatkérőnek lehetősége van az ajánlatadók számára nyilvánossá tenni azoknak a bírálati szempontoknak a pontértékeit, melyeket az értékelés során a rendszer figyelembe vesz, de azokon már változtatni nem lehet. Pl. minőségre megítélt pontok.
Az aukció élesítése

Az aukció kiírásának befejeztével a kiírónak kell az aukciót „élesítenie”. A meghívott ajánlatadók ekkor az új árlejtéssel kapcsolatos információkról egy automatikus értesítést kapnak e-mail formájában. Ettől a pillanattól kezdve az árlejtés nem módosítható és nem is törölhető többé, a kiíró azonban leállíthatja.

Rendszeridő megjelenítése

Az árlejtés és annak teljes folyamata, - mint a közbeszerzési cselekmény része – a kiíró által előre meghatározott időpontokban, menetrend szerint zajlik. Kiemelt fontosságú tehát, hogy a térben különböző helyen tartózkodó személyek (ajánlatkérők és ajánlatadók) ezen időpontokat egységesen értelmezzék, s annak ellenőrzésére bármikor lehetőséget kapjanak. A ViNetBid rendszer minden felületének fejlécében megtalálható, elérhető az a szerveridő, melyhez ezen cselekmények minden időpillanatban köthetők.

Az árlejtés során – folyamatos frissítéssel – a rendszeridőn túlmenően kijelzésre kerül:

 • a licitálásból hátralevő idő,
 • az aukció vége időpontja, mely hosszabbítás esetén automatikusan változik.
Kezdőajánlat bevitele

Az árlejtés élesítését követően az ajánlatadók értesítést kapnak arról is, hogy mikor kell felvinniük a rendszerbe az írásos ajánlatuk értékeit (amennyiben azt az aukció beállításai alapján nem a kiíró tölti fel), értékelési szempontok szerinti bontásban.

Dokumentumok

A ViNetBid képes a rendszeren keresztüli dokumentumcserére, azaz a kiíró különböző típusú dokumentumokat rendelhet a tenderhez.

Ajánlattevők részéről csatolandó dokumentumok is feltölthetők.

A csatolt dokumentumok a rendszerben módosíthatatlanul megőrződnek, illetve a jogosultak számára bármikor elérhetőek maradnak

Az árlejtés folyamata

Árlejtés gyakorlása az ajánlatadók számára

Az ajánlatadók az írásos ajánlataik megadását követően, lehetőséget kapnak, hogy a licitálás folyamatát – az árlejtés tényleges megkezdése előtt – gyakorolhassák. A licitáló az éles licitálás képernyőjével azonos képernyőt lát, és liciteket küldhet a rendszerbe. Ezt a gyakorlást többször is megismételheti, ekkor az ár mindig az ajánlatadó írásos ajánlatáról indul. A gyakorlás lehetősége az éles aukció kezdeti időpontjával szűnik meg.

Árlejtés lebonyolítása

Minden árlejtés egy meghatározott kezdő és befejező időpont között zajlik, amelyet az árlejtés létrehozásakor lehet rögzíteni. Az árlejtés időtartamát a rendszer automatikusan kezeli. A licitálás folyamata rendkívül egyszerű, mert a licitálók – a láthatósági paraméterek függvényében – folyamatos értesítést kapnak az árlejtés aktuális állapotáról: az árlejtés végét jelző időpont, a beérkezett licitek száma, jelenlegi legjobb licit, a saját utolsó ajánlata és ezzel éppen hányadik a versenyben. Ennek értelmében tudja az ajánlattevő az új ajánlatának a paramétereit megadni.

A licitálás addig tart, amíg a tervezett időtartam le nem telik, és az utolsó beérkezett licittől számítva le nem telik egy előre meghatározott időtartam (pl.: 2 perc) úgy, hogy közben új licit nem érkezik (Kivéve az 1 szakaszos árlejtést – mivel ott nincs hosszabbítás). Az árlejtés végén a rendszer automatikusan leállítja a licitálást. Ezután újabb licitek, ajánlatok küldésére nincs mód. Ha a licitálás folyamán valamilyen technikai hiba folytán a kiíró le szeretné állítani az árlejtést, akkor erre egy külön menüpontban van lehetősége.

Licitálás megjelenítése a licitálók oldalán

Az árlejtés kiírásában közzétett időpontban a licitáló felület elérhetővé válik a licitálók számára. A licit megtétele után a rendszer az érvényes szabályok és képletek alapján kiszámítja az ajánlat pontértékét, s amennyiben az ajánlat érvényes, meghatározza a rangsort.

Amennyiben az adott ajánlat nem felel meg a szabályrendszernek, pl. nem haladja meg a minimum licitlépcsőt, akkor a rendszer egy pop-up ablakban jelez a felhasználónak, majd lehetőséget biztosít a módosításra.

A licitálás folyamán az ajánlatadók a következő információkat kapják az aukcióról:

 • Az árlejtés végét jelző időpont
 • Az árlejtésből hátralévő idő
 • Összes licit száma
 • Utolsó saját licit összege, időpontja
 • A licitáláshoz szükséges minimális/maximális licit összege
 • A licitáló aktuális helyezése
 • Az aukció kiírója által küldött – minden licitáló számára megjelenő – szöveges üzenet

Illetve a láthatósági paraméterek függvényében:

 • A licitálók száma
 • A licitálók által megtett addigi legjobb ár-, illetve egyéb részszempont ajánlatok
 • Az eddigi legjobb ajánlataink helyezése a többi ajánlat között részbírálati szempontonként

Ezek az információk csak azok számára látható, akik az árlejtéshez jogosultságuknak megfelelően hozzáférnek. Az aukció végén a rendszer kilépteti a felhasználókat a licitálás módból.

Licitek feltöltése Excel táblából

A licitek az aukció paraméterezésétől függően a rendszer által generált Excel tábla segítségével is megtehetők. Ehhez a licitálónak le kell tölteni a generált Excel táblát, kitölteni a megjelölt licitálható értékeket tartalmazó cellákat, majd feltölteni a kitöltött Excel táblát.

Ez ugyanarra az eredményre vezet, mintha a licitálói felületen a megfelelő mezőket a licitáló kitöltötte volna. A licitek megadásának ezen módját csak nagy számú sor esetén célszerű használni. Kis számú tétel esetén ez a műveletsor inkább nehézkessé teszi, mint megkönnyíti a licitálást, ezért bár a lehetőség megvan rá, használatát nem javasoljuk.

Licitálás megjelenítése az árlejtést kiíró oldalán

Az árlejtést kiíró és az azt megfigyelő személyek – jogosultságuknak megfelelően – minden adatot látnak, amit az ajánlatadók. Ezen kívül az ajánlatkérő a következő plusz adatokhoz férhet hozzá:

 • Liciteket tevő ajánlatadók nevei
 • Összes licit tételes listája
 • Az árlejtésen résztvevő licitálók listája
Automatikus értékelés, lezárás

A ViNetBid rendszer a licit beérkezésekor a részbírálati szempontok egyidejű kiértékelésével egyértelműen meghatározza az árlejtés aktuális eredményét. Az árlejtés résztvevői a licitálás során folyamatosan tájékozódhatnak az egyes termékekre beérkezett legjobb ár és egyéb részszempontok ajánlatairól, és a saját ajánlatuk aktuális helyezéséről.

A ViNetBid rendszer a részbírálati szempontok kiértékelését, kijelzését minimum 2 tizedes jegy pontossággal végzi. Az árlejtés lezárása automatikusan, a rendszer által vezérelve történik, kivéve, ha azt egy, a lezárásra jogosult felhasználó manuálisan le nem zárja.

Árlejtés végeredményének kihirdetése

Az árlejtés végén az árlejtésről jegyzőkönyv készíthető egy külön menüpont segítségével PDF (nem módosítható) dokumentum formájában.

Tájékoztatás, rendszerüzenetek

A ViNetBid rendszer a költségmegtakarítás mellett időmegtakarítást, dokumentáltságot és elemzési/ellenőrzési felületet biztosít a felhasználók számára. A rendszerben ezért minden esemény rögzítésre kerül, amit az árlejtéshez kötött Napló lekérdezésével és/vagy nyomtatásával lehet nyomon követni.

Rendszerüzenetek (automatikus, illetve szerkeszthető)

A ViNetBid a felhasználóival 3 módszer mentén kommunikál, melyek a következők:

 • e-mail (értesítések)
 • Pop-up üzenetek
 • Licitálás során üzenő ablak
e-mail kommunikáció

A licitálók részére kiküldött e-mailek zárt rendszerben, még a kiíró által sem látható módon készülnek. Tartalmazzák a rendszer eléréséhez és a belépéshez szükséges információkat.

Pop-up üzenetek

A Pop-up üzenetek célja kettős. Egyrészt azonnali tájékoztatást biztosít a felhasználóknak egy adott folyamat feladataival, végeredményével, hibájával stb. kapcsolatban, másrészt lehetőséget biztosít az azonnali válaszok bekérésére (eldöntendő kérdések, jóváhagyások).

Tipikus visszaigazolások:

 • Árlejtés elindítása
 • Regisztráció beérkezése
 • Csatolás beérkezése
 • Licit beérkezése
 • Érvénytelen licit
 • Nem megfelelő licitlépcső
 • Aukció vége
Üzenő ablak

Az aukció kiírója a licitálás során az üzenő ablak segítségével, szabadon szerkeszthető szöveges körüzenetet tud küldeni a licitálók számára. A licitálói oldalon az üzenet minden ajánlatadó számára, egységesen, a licitáló felületen jelenik meg.

Riportok készítése, statisztikai lekérdezések

Az árlejtés lezárását követően a kiíró az aukcióról jegyzőkönyvet készíthet egy külön menüpont segítségével PDF (nem módosítható) dokumentum formájában. Ebben a dokumentumban a következő információk találhatók meg:

 • kiíró cég és személy
 • folyamatban résztvevő személyek
 • kiírt termék/szolgáltatás, ár, egyéb paraméterek
 • meghívott ajánlatadók
 • regisztrált ajánlatadók
 • ajánlatadók által beadott dokumentumo
 • licitáláson résztvevő cégek
 • tételes licittörténet

Rendszerkövetelmények a licitálói oldalon

Mivel a rendszer teljesen szabványos HTML alapú kommunikációt használ a szerver és a kliensek között, ezért a kliens oldali operációs rendszerre semmiféle megkötés nincs. A kliens oldalon egy web-böngésző és egy Internet elérés szükséges mind az ajánlatadóknak, mind az ajánlatkérőnek és az adminisztrátoroknak a rendszerhozzáféréshez.

Ezen kívül a kliens oldalon a PDF formátumú jegyzőkönyvek megtekintésére és kinyomtatására szükség van az Adobe Acrobat Reader 4.0 (vagy újabb verziójú) segédprogramra a web-böngésző alá telepítve.

Biztonság

A ViNetBid alkalmazás szerver oldalon HTML lapokat hoz létre, így biztosítva, hogy az Interneten már megszokott, jól bevált titkosítási alkalmazásokkal, infrastruktúrákkal (SSL, HTTPS) együttműködni tudjon. Az élesben üzemeltetett rendszer csak HTTPS csatornán keresztül érhető el, ezzel biztosítva a felhasználó és a rendszer közti adatforgalom hitelességét, sértetlenségét és az adatforgalom bizalmas voltát.

A ViNetBid egy zárt rendszer elvét támogatja. Ennek értelmében a felhasználók rögzítése (ajánlatadó törzs, ajánlatkérő) és a jogosultsági szintek meghatározása az adminisztrátorok feladata. A rendszer osztja ki a kezdeti jelszavakat, melyeket a felhasználók a későbbiek folyamán bármikor megváltoztathatnak.

Felhasználó-azonosítás, jogosultságrendszer

A rendszerben végezhető minden funkció csak felhasználónévvel és jelszóval azonosított felhasználók számára érhető el. A funkciók mindegyikéhez megfelelő jogosultságok szükségesek. A jogosultságok kiosztását a rendszeradminisztrátorok végzik. A felhasználó-azonosítás és a jogosultságok kombinálása biztosítja, hogy minden felhasználó csak és kizárólag a szerepkörének megfelelő információkhoz és funkciókhoz férjen hozzá.

Naplózás, letagadhatatlanság

A ViNetBid alkalmazásban minden árlejtéshez jegyzőkönyv tartozik:

 1. Licittörténet, mely rögzíti egy adott aukcióval kapcsolatban az összes licitet
 2. Eredményhirdetés jegyzőkönyv, mely a licitálók végső ajánlatait rangsorolja

A rendszer ezen kívül naplót is készít. A rendszerben a naplók törlése és módosítása nem lehetséges. Ez a tény, és a felhasználók azonosítása együttesen biztosítja a rendszer által kezelt adatok (és az azokon végrehajtott módosítások) letagadhatatlanságát.

A legfontosabb eseménytörténet naplóbejegyzések egy adott aukcióhoz kapcsolódóan:

 • Az aukció létrehozva
 • Az aukció módosítva
 • Meghívott (xxxxx) részére meghívó e-mail elküldve a következő címre: xxxxx.
 • Nyomonkövető (xxxxx) részére meghívó e-mail elküldve a következő címre: xxxxx. /li>
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Aukció kiírva
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Kezdőajánlat megtétele
 • A kiíró beküldte meghívott (xxxxx) kezdőajánlatát.
 • Meghívott (xxxxx) bejelentkezett a rendszerbe.
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Kezdőajánlat megtétele befejezve
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Aukció megkezdődött
 • Meghívott (xxxxx) ajánlatot küldött be.
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Aukció hosszabbítás alatt
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Aukció befejezve
 • Az aukció státusza megváltozott erre: Nyertes kihirdetve

Ezek az eseménytörténet naplóbejegyzések tartalmazzák magát az eseményt, annak pontos időpontját és az esemény kiváltójának személyét.

A jegyzőkönyv tartalmazza minden ajánlattevő összes ajánlatát az ajánlat minden adatával együtt (időpont, paraméterek).

Rendszer éles üzembe helyezését követően biztosított támogatás

Help-Desk

Rendelkezésre állás: Munkanapokon 8:00-17:00-ig.

Aukció ideje alatti rendelkezésre állás: Teljes rendelkezésre állás az árlejtés időtartamára

Telefonos segítségnyújtás: A rendszer használatához munkaidőben – 8:00-tól 17.00-ig – telefonos tanácsadást biztosít a Felhasználók részére.

A rendszert használók oktatása

A kiírók és az ajánlattevők oktatása a kiírt árlejtésekkel párhuzamosan történik. Az oktatás keretében a felhasználók megismerkednek a rendszer használatához szükséges alapismeretekkel, igény esetén a kiíró intézmény székhelyén, a rendszerben kialakított teszt környezetben.

Általános Szerződési Feltételek

(Hatályos: 2012. május 2-től)

1.) A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandóak a Visoft kft, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a megrendelőnek (a továbbiakban: Kiíró) teljesített, elektronikus aukció (elektronikus árlejtés) eszközzel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra. Az elektronikus aukció és elektronikus árlejtés az ÁSZF-ben szinonimaként értelmezendő.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor módosíthatja jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az on-line árlejtés szolgáltatást igénybe vevők saját felelőssége, hogy minden árlejtés esemény, licitálás előtt a Szabályzatot elolvassák és megértsék.

2.) A Szolgáltatás szereplői

Kiíró: Az on-line árlejtés Kiírója az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki a tender kiírást elkészíti. A Kiíró a kiírásban definiálja az árlejtés tárgyát, a hozzá kapcsolódó fizetési, szállítási és egyéb feltételeket.

Résztvevő: Résztvevő lehet az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki az adott árlejtésre meghívást nyert, és ott a Kiíró által definiált feltételeket elfogadva, az árlejtés tárgyát képző termékre, vagy szolgáltatásra licitál.

Szolgáltató: Szolgáltató a Kiíró utasításait követve, a Kiíró megbízásából, a Kiíró javára és nevében, a Kiíró helyett beüzemeli az árlejtés felületet, beregisztrálja és meghívja az árlejtés résztvevőit, oktatási anyagokkal látja el a résztvevőket és lebonyolítja az árlejtést.

A Kiíró kizárólagos joga, hogy Résztvevőket hívjon meg a licitálásra. A Résztvevő egy árlejtésre szóló meghívást elfogadhat. Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el az árlejtésre történő meghívást, úgy az adott árlejtésen nem tud részt venni.

Résztvevőként a Kiíró megbízása alapján a Szolgáltató meghívása nyomán történik a regisztráció. A potenciális Résztvevő a Szolgáltatótól kapott kód segítségével tudja magát Résztvevőként regisztrálni a szolgáltatás internetes oldalán.

3.) Az árlejtés lebonyolítása

A Kiíró célja az aukció feltételeiben ismertetett termék, vagy szolgáltatás beszerzése vagy értékesítése. A Résztvevőknek az árlejtés időtartama alatt (melyet a Kiíró definiál az árlejtés kiírásban) lehetősége van ajánlattételre (licitálásra). A megtett licitértékek kötelező érvényűek a Résztvevők számára, azok visszavonására a licit megtétele után nincs mód.

A licitálás időtartama a Kiíró vagy a Szolgáltató által előzetesen meghirdetett időintervallum, beleértve az automatikus és kézi meghosszabbításokat is. A Kiíró utasítására a Szolgáltató az árlejtést leállíthatja, és egy későbbi időpontban újra kiírhatja.

A Kiírónak vagy a Szolgáltatónak lehetősége van az árlejtés közben valamennyi Résztvevő számára üzenetet küldeni (kiegészítő információk, esetleges pontosítások). Az adott üzenet minden egyes Résztvevő felhasználói felületén megjelenik.

4.) Résztvevőnek nyújtott szolgáltatások

 • Csatlakozás és hozzáférés a Visoft kft ViNetBid árlejtés rendszeréhez
 • Oktatási anyagok biztosítása résztvevő részére
 • Résztvevő részére telefonos és e-mail formátumú információs szolgáltatás
 • On-line árlejtésen részvétel biztosítása
 • Az elektronikus árlejtés rendszer használatát leíró Licitálói Felhasználói kézikönyv

A Résztvevők kérdéseiket az earlejtes@visoft.hu e-mail címen teheti fel, vagy a Licitálói felhasználói kézikönyvben megadott számon a Szolgáltató Help Deskjét hívhatják.

5.) A szolgáltatás díja, számlázás és fizetési feltételek

A Szolgáltatás díjazási feltételeit és mértékét a felek (Kiíró és Szolgáltató) határozza meg. A Közbeszerzési és Ellátási Igazgatóság (KEF) alá tartozó, illetve ahhoz önként csatlakozó intézmények, mint Kiírók számára nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályokat a KM0101EARL11 keretszerződés tartalmazza. A keretszerződés szövege és az aktuális árlista elérhető a KEF honlapján

6.) Az árlejtés rendszerhez, mint szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Az árlejtés rendszer valamennyi eleme vonatkozásában a szellemi alkotáshoz fűződő jogok a szolgáltatót vagy a Szolgáltató szerződött partnereit illetik meg. Ilyen különösen, de nem kizárólag, az árlejtés rendszer használatához kötődő, és a Szolgáltató által alkotott grafikai, tervezési, megjelenítési elemek, animáció, hang és program kódok, leírások és kézikönyvek. Kivételt képeznek a Résztvevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott és előzetesen levédett logo-k, védjegyek, szövegek, grafikai ábrák és egyéb elemek.

A Szolgáltató által nyújtott értékesítési csatornát, mint referenciát, a Résztvevő szabadon felhasználhatja egyéb anyagaiban, ha ezt előzetesen a szolgáltató írásban jóváhagyta.

7.) Tiltott felhasználás

A Résztvevő az árlejtés rendszer szolgáltatását kizárólag jogszerű célokra használhatja. A Résztvevő nem kapcsolhat a rendszerhez semmilyen, a rendszer integritását vagy rendeltetésszerű működését veszélyeztető programot, vagy eszközt (vírust, trójai falovat, férget, stb.). Amennyiben az árlejtés rendszerbe betöltésre átadott vagy betöltött anyagok fertőzöttek, sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, a szolgáltató jogosult megsemmisíteni azokat.

A következő rendelkezések résztvevő általi megsértése esetén a szolgáltatás felfüggeszthető addig az időpontig, míg a jogsértő magatartás meg nem szűnik és a Résztvevő írásban ki nem jelenti, hogy azok gyakorlásától a jövőben tartózkodik:

 • illegális számítógépes betörés megkísérlése,
 • szerzői ill. egyéb jogokat sértő termék szándékos vagy gondatlan használata, értékesítése vagy hirdetése,
 • bármely szolgáltatás nem megfelelő módon történő használata (amely az Szolgáltató bármely szolgáltatását megbénítja vagy működésében, használatában akadályozza),
 • a hatályos jogszabályok és felhasználási szabályok szándékos vagy gondatlan megsértése,
 • üzleti titok szándékos vagy gondatlan megsértése.

8.) A szavatosság, garanciák, és kártalanítás

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok előírásai alapján szavatosságot vállal azért, hogy a szolgáltatás tárgya megfelel a törvényben, és a szerződésben előírtaknak, annak felhasználása más jogát nem sérti. A szavatosság nem terjed ki arra az esetre, ha a Résztvevő az árlejtés rendszert, vagy bármely elemét, a szerződéssel ellentétesen, vagy jogosulatlanul használja.

A Résztvevő köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait írásban a Szolgáltatóval haladéktalanul közölni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Résztvevő szavatosságot és felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltatónak a rendelkezésre bocsátott védett logo-k, védjegyek, szövegek, grafikai és hang elemek jogszerűen felhasználhatók, és ezek felhasználási jogát a Szolgáltató részére biztosítja.

A Résztvevő kifejezetten egyetért azzal, hogy az árlejtés rendszert saját kockázatára használja, és saját felelősségére veszi igénybe.

A Szolgáltató a Kiíróval szemben a szerződésen kívül okozott károkért fennálló teljes felelőssége a Kiíró által a Szolgáltatónak kifizetett összegre korlátozódik.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Kiíró nem minden esetben a licitálás során kialakult sorrend alapján választja ki a győztes Résztvevőt vagy Résztvevőket. A Kiíró számára általában valamennyi szempont együttes értékelése adja a döntés alapját, de ezek közül jellemzően kiemelkedő szerepe van a licitálásba bevont szempontoknak. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli kötelem a licit tárgyára vonatkozó szerződés megkötésére egyik Résztvevővel sem

Az árlejtés rendszeren végrehajtott tranzakciókat a Szolgáltató nem ellenőrzi. Emiatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget a megállapított árért, a Kiíró és nyertes ajánlattevő közti szerződés feltételeinek betartásáért, a szállított áru minőségéért, a tranzakcióban szereplő áruk, szolgáltatások törvényességéért. Ugyancsak nem vállal felelősséget a Szolgáltató a vevő megrendeléseinek teljesítéséért és a vevő fizetési kötelezettségeinek teljesítéséért, és egyéb közvetlen vevői és szállítói tranzakciókért.

A Résztvevő vállalja, hogy mentesíti, és kártalanítja a Szolgáltatót mindazon kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól, amely a jelen szerződésben foglaltak megsértéséből, valamint a tájékoztatási, és szavatossági kötelezettségének megsértéséből ered.

9.) Bizalmas információk, adatkezelés

A Szolgáltató vállalja, hogy a Résztvevők egyéb adatait (tranzakciók adatai, szerződések) bizalmasan kezeli. Nem kereskedik az adatokkal, és nem bocsátja külső fél rendelkezésére őket a résztvevő beleegyezése nélkül.

A Szolgáltatás rendszere – az adott aukció beállításától függően – nem fedi fel a Résztvevő nevét. A Résztvevő csak saját licitjeit és helyezését a sorban, valamint a pillanatnyilag legjobb licit értéket látja, illetve rangsorukról, a többi licitálóhoz képest vezető/nem-vezető helyzetükről kapnak információt. A Résztvevő neve, licitálása nagysága, és a licitek semmilyen okból nem jutnak másik Résztvevő tudomására.

A Kiíró beleegyezik, hogy a nyilvános adatait a Szolgáltató felhasználja a szolgáltatással kapcsolatos reklám és marketing célokra.

A Résztvevő adatainak valóságtartalmáért a Résztvevő felel. A Szolgáltató által a Résztvevőnek biztosított azonosító és jelszó bizalmas információnak tekintendő és nem bocsátható külső fél rendelkezésére, csak a Résztvevő használhatja

A Résztvevő minden felhasználójának egyedi Felhasználói azonosítót és jelszót kell kapnia, ezek az adatok egymás közt nem oszthatók meg és nem használhatók közösen. A Résztvevő felhasználói azonosítóinak és jelszavainak megváltoztatása a Résztvevő felelőssége.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott adatai bekerülnek a Szolgáltató Árlejtés Adatbázisába.

Értékesítés, rendszerintegráció, szervíz

Informatikai rendszerek tervezésétől a tervek megvalósításáig teljes körű szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére. A tökéletes kiszolgálás érdekében hosszú távú kapcsolatot építettünk ki piacvezető nemzetközi vállalatokkal. Világszínvonalú termékeikre alapozzuk rendszerintegrációs tevékenységünket. Több ízben sikerrel vettünk részt nyílt közbeszerzési tendereljárásokon.

A Visoft Kft. ajánlja:

 • az IBM Informix és DB2, valamint az Oracle adatbázis-kezelő szoftvereit;
 • az Oracle Sun és az IBM Corporation nagy megbízhatóságú UNIX kiszolgálóit;
 • a DELL, az IBM és a HP Computer professzionális PC munkaállomásait és kiszolgálóit;
 • az IBM, az Oracle és a Microsoft termékeire, alkalmazásaira épülő megoldásokat.
 • Hardware szervíz, sotware problémák megoldása (adatmentés, újratelepítés)

IT biztonság és adatvédelem

Az üzletágat azzal a céllal hoztuk létre, hogy aktív részese legyen a hazai információbiztonsági és adatvédelmi iparnak. Terveink és nem titkolt célkitűzéseink között szerepel, hogy meghonosítsuk és a bevezetésében részt vállaljunk egy olyan hazai, biztonságos adat és információvédelmi rendszernek, amely felveszi a versenyt a kialakított nyugati infrastruktúrákkal.

Tevékenységi körünk kiterjed a védett adatok tárolására, közvetítésére és kezelésére; szabályzatok elkészítésére, tanácsadói tevékenységre, csoport vagy vállalati szinten. Mindezekhez tudást, szakértelmet és tanácsadást biztosítunk megrendelőink számára

Kínált szolgáltatásaink:

 • Biztonsági rendszerek tervezése, konfigurálása, üzemeltetése;
 • Hatályos magyar és NATO szabályok szerint IT rendszerek összeállítása;
 • Információvédelmi rendszerek tervezése és menedzselése;
 • Katonai fejlesztési projektek (K+F) vezetése, menedzselése;
 • Biztonsági-, adatvédelmi-, személyi biztonsági szabályzatok kidolgozása (hazai iparbiztonsági szabályzatok elkészítése; hírszerző és biztonsági hivatal IT végpontok kialakításának tanácsadása; nemzeti titkosító és adatvédelmi eszközök környezeti feltételeinek kidolgozása és elfogadtatása;
 • Nemzetbiztonsági személyügyi ellenőrzésekben való részvétel;
 • Cégre szóló IT alapú adatvédelmi szabályzatok elkészítése;
 • Adat (digitális és papír alapú) IT biztonsági szabályzat a hatályos törvényi alapokon való kidolgozása;
 • Kettős IT felhasználású termékek engedélyezési eljárása;
 • Rejtjelező berendezések forgalmazása, rejtjelszabályzat kidolgozása, engedélyeztetési eljárás lefolytatása;
 • Katonai minőségbiztosítási (AQAP 110 HW/SW) rendszerekre rendszer bevezetése és menedzselése;
 • ISO 27001 bevezetése és ellenőrzése;
 • Céges biztonsági szolgálatok ellenőrzése, felügyelete és irányítása;
 • Iparbiztonsági videó rendszerek kialakítása, tervezése és irányítása;
 • Beléptető rendszer tervezése, irányítása
 • Hardver részegységek és építőelemek műszaki ismerete és tesztelési eljárásai.

Vezetési tanácsadás

Erősségeink – amire büszkék vagyunk

Azonosulás ügyfelünkkel, problémáival

Példaként idézzük egy ügyfelünket:

"Hogyan segítette szakértelmük a megvalósulást? Egyértelműen nekik köszönhetjük ezt a büszkeségünket. Sok személyes találkozás, még több telefon és e-mail váltás hozta meg a sikert. Nem kímélték magukat sem az idő, sem egyéb ráfordítás tekintetében. Nekem úgy tünt, mintha a saját felújításukért küzdenének, hogy az ő életkörülményeik legyenek jobbak. Szívügynek tekintették a sikeres munkát. E két ember bennem örökre szóló nyomot hagyott. Szakértelmük, hozzáértésük nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. Ezúton is üdvözlöm a teljes stábot.

Köszönöm a segítségüket!"

Sokrétű ismeretek és tapasztalatok egy fejben

Üzletág vezetőink képesítései (a tapasztalatokról a projekteknél):

Diplomák: Okleveles közgazda, Üzemgazdász, Programozó matematikus
Egyéb végzettségek: Bejegyzett vezetési tanácsadó "CMC", Okleveles könyvvizsgáló, Pénzintézeti könyvvizsgáló minősítés, Mérlegképes könyvelő, Adószakértő, OKJ Közbeszerzési referens, SAKK minősített oktató (tréner), EU pályázati referens

Mindez biztosíték arra, hogy

 • Elkötelezetten keressük a megoldásokat,
 • Minden szempontra ügyelve találjuk meg az optimumot.

Hiszünk a csapatmunka és a kreativitás erejében!

Profilunk - kérdések, amiben segíthetünk

 • Projektmenedzsment
 • Beruházás-tervezés
 • Pályázati tanácsadás
 • Költség-racionalizálás
 • Kontrolling
 • IT tanácsadás
 • Folyamatoptimalizálás
 • Szervezetfejlesztés
 • Információmenedzsment

Szolgáltatások

Szolgáltatásaink a folyamatos képzéssel magas szinten tartott szaktudáson, a felhasznált informatikai eszközök alapos és mélyreható ismeretén, valamint számtalan sikeres projekt tapasztalatán alapulnak.

Vállaljuk fejlesztési projektek önálló kivitelezését, illetve szakértőként való közreműködést az igényfelméréstől egészen a bevezetésig. Szolgáltatásainkat szakmai felkészültségünk elismeréseként gyakran veszik igénybe partnereink, főleg nagyobb közigazgatási szoftverfejlesztési projektek keretében.

Szolgáltatás referenciák

 • Központi Statisztikai Hivatal
  • KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztése projekt minőségbiztosítás
 • Stratis Zrt.
  • Projekt minőségbiztosítás, konzultáció és tanácsadás a BonaFarm Infrastruktúra Projekt keretében
  • Szakértői támogatás a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ projektben
 • S&T Unitis Magyarország Kft.
  • LK-Power SAP bevezetési projekt támogatása, integrációs felügyelet

Szolgáltatás referenciák

 • Központi Statisztikai Hivatal
  • KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztése projekt minőségbiztosítás
 • Stratis Zrt.
  • Projekt minőségbiztosítás, konzultáció és tanácsadás a BonaFarm Infrastruktúra Projekt keretében
  • Szakértői támogatás a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ projektben
 • S&T Unitis Magyarország Kft.
  • LK-Power SAP bevezetési projekt támogatása, integrációs felügyelet